Az Úttörténeti Múzeum térképtára

Az Úttörténeti Múzeum térképtára a török kortól kezdve őriz értékes térképeket. Az első állandó kiállítás országos, közlekedés-történeti térképeit maga Lévárdy Imre saját kezűleg rajzolta meg. Ezek a térképek nemcsak a térképtár szempontjából jelentősek, hanem a múzeum története, múltja számára is kiemelt fontosságúak. A hivatalos gyűjteménnyé nyilvánítás után az új vezető megkezdte a térképtár bővítését, az állomány 1980-ban már 550 tételből állt.

A bővítés két forrásból történt, és történik jelenleg is: egyrészt a régi, országos úthálózati, és közlekedéssel kapcsolatos történeti térképek vásárlás (antikvárium, aukció) útján, másodrészt az országos és megyei közúti igazgatóságoktól, valamint szakmai szervezetektől kapott különböző tematikus, a közelmúlt helyzetét ábrázoló, már nem használt térképek kerültek a gyűjteménybe. Az utóbbi térképek adják a gyűjtemény fő gerincét.

A gyűjtés egyik fontos szempontja, hogy a történelmi Magyarországot ábrázoló térképek teljes sora megtalálható legyen térképtárunkban a török kortól napjainkig. Emellett kiemelt szempont, hogy Kiskőrös város történeti múltját is be tudjuk mutatni a különböző történeti korokból, városi, megyei, országos, illetve különböző tematikus és szakmai térképeken is. A múzeum tulajdonában található egy igazi ritkaságnak számító színes, kéziratos úrbéri térkép az 1700-as évek végi Kiskőröst bemutatva.

Egyik legértékesebb darabunk a Zsámboki térkép, azUngaria loca praecipua…”, a legkorábbi fennmaradt, Magyarországot ábrázoló térkép.  Emellett számos, értékes országtérkép található a magyar térképészet legnagyobb alakjaitól: Mikovinyi Sámuel, Balla Antal, Lipszky János, Görög Demeter, Gönczy Pál, Klösz Gyula, Kogutowicz Manó, Teleki Pál…stb.

Új terület az egyre szaporodó fakszimile térképek gyűjtése is, melyek kutatásokhoz, és kiállítási célokra is egyaránt jól használhatóak. A folyamatosan bővülő gyűjtemény jelenleg  közel 3000 feldolgozott, szakszerűen tárolt tételből áll.

KISKŐRÖSI ÚTTÖRTÉNETI MÚZEUM

6000 Kiskőrös, Dózsa György út 38.

+36 78 511 935

uttortenetimuzeum@kozut.hu

ÍRJ NEKÜNK!