Közúti Szakgyűjtemény Könyvtára

A könyvtárunk 1974 óta működő zárt típusú szakkönyvtár, mely feladatának tekinti a kutatók, egyetemi hallgatók és egyéb szakmabeli érdeklődők igényeinek teljesítését.

Hivatásunknak tekintjük, hogy az érdeklődőknek felmutassuk és eljutassuk az érintett tudományterület ismeretanyagát. A teljesség igényével igyekszünk beszerezni minden anyagot, amely a gyűjtőkörünket, ill. annak határtudományát érinti.

A könyvtárunk éves gyarapodása

Év1974 1982-83 1997 2000 2004 2006 2009
Kötet 30 3200  8611  9651 11382 12988 14000

 

2007-ben tovább bővült a könyvtári állomány főleg ajándékok és vásárlás útján, és állományunk között tudhatunk néhány érdekesebb könyvritkaságot is, mint pl. „Széchenyi István: Javaslat a magyar közlekedési ügy rendezésérül" c. eredeti 1848-as kiadványt.
Ugyanakkor bevételeztünk több idegen nyelvű dokumentumot is, pl. a Kiskőrösre látogató szlovák delegáció által ajándékozott szlovák nyelvű könyveket is.
2008-ban ajándékokkal, ill. saját kiadványokkal bővült az állományunk létszáma (pl. A Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény évkönyve, 2000-2006,VI. köt.).
 

Mára az állományunk meghaladja a 14.000 kötetet. Főként könyveket gyűjtünk, de vannak itt időszaki kiadványok, kutatásjelentések, szabványok és egyéb dokumentumok, de megtalálhatóak itt a saját kiadványaink is.

Az idei célkitűzéseink között szerepel, hogy mindenki számára elérhetővé tegyük a TextLib elektronikus integrált könyvtári rendszert, mely biztosítja az állományunk feltárását, elérhetőségét mások részére. Így hozzá lehetne jutni pl. egy folyóiratcikkhez, bárhol is legyen a lelőhelye.

Ugyanakkor célul tűztük ki a legrelevánsabb, legkeresettebb dokumentumaink digitalizálását is, mely elősegítheti a kutatóink számára a gyorsabb és kényelmesebb hozzáférést a keresett anyagokhoz.